Wapen van het jonkergeslacht Van Werst

  
Google Deutsch Google Francais Google English Google Espagnol

Update december 2016

800 jaar Van Wersch
 

Per 1 januari 2017 is de nieuwe website actief
http://warsage.nl


 
Home

De Simpelveldse tak

De Kerkraadse tak

De Heerlense tak

De Wittemse tak

De Haagse tak

Losse takken

Fotoalbum

Boeken

Artikelen

Reacties

Ik sta er niet in

Levensverhalen

Wetenswaardigheden

Van Wersch Web links

Meld je aan voor de Nieuwsbrief
Klik op E-mail

E-mail

Familienamen
 
Van Wersch Von Wersch  Von Weersch  Van Werst
Van Weersch  Van Weerst  Vonwersch  Van Weers 
Vanwersch  Vanweersch  Van Weersth  WarsageGeschiedenis 
De geschiedenis van dit geslacht begint anno 1200 in Weerst (Warsage), een plaats, zuidelijk van de Limburgse grens, in België. Hier woonden destijds de ridders en de latere landjonkers Van Werst in hun versterkt stamhuis De Hof van Weerst.

In de zestiende eeuw vertrokken zij naar de Vrije Rijksheerlijkheid Wittem en vestigden zich als zelfstandige landjonkers op de Groote Hof gelegen in Ten Dorp, een toenmalig buurtschap van Epen. Van hieruit traden Hans van Werst, zijn zoon Peter en hun nakomelingen van 1581 tot 1800 op als schepenen voor de plaatselijke schepenbanken. Zij behartigden de belangen van de inwoners van de Vrije Rijksheerlijkheid Wittem bij rechtzaken, transporten van goederen en nalatenschappen.
Vanuit dit gebied verspreidden hun nazaten zich over meerdere plaatsen.

Overal
Tegenwoordig is de familie Van Wersch wereldwijd: Chili, Amerika, Canada, Frankrijk, Israel, Zuid Afrika, België, Engeland, Duitsland (vooral rondom Aken) en uiteraard Nederland. Nog steeds is de grootste concentratie Van Wersch in Zuid-Limburg.

Veranderingen
In oude registers en op oude landkaarten wordt de plaatsnaam Weerst en de familienaam Van Werst door elkaar gebruikt. In de kerkelijke en gemeente registers, uit de tweede helft van de 18e eeuw, valt te constateren dat de schrijfwijze van de familienaam Van Werst verandert in Van Weers, Van Weersch en Van Wersch. Meestal gebruikten pastoors en griffiers de vroeger, dialectisch uitgesproken naam Van Weers-Van Weersch in hun registers. Sommigen hebben later deze naam wettelijk weer laten wijzigen in Van Wersch.
Opvallend in de Kerkraadse tak is dat de overlijdensaktes van 1793 tot 1811 de familienaam als Van Wersch vermeldden. Tussen 1815 en 1833 gebruikten deze akten de naam Vanwersch, om tot 1852 weer de naam los van elkaar te schrijven. Soms kon de betrokkenen zelf hun naam schrijven. Wanneer de ambtenaar Vanwersch schreef, schreef de getuige of de vader vrijwel altijd Van Wersch. Alles heeft gewoon te maken met de ambtenaar.

Mijn opa Hubert Ferdinand veranderde zijn achternaam van Van Weersch in Van Wersch. Op 24 maart 1921 werd bekend dat bij vonnis der Arrondissements  Rechtbank te Maastricht van vier en twintig Maart negentien honderd een en twintig is bevolen dat in nevenstaande akte inplaats van het woord "van Weersch" worde gelezen "van Wersch". Heerlen, elf Februari negentien honderd twee en twintig, getekend: Horstenbach.
Ferdinand deed dit omdat op zijn geboorteakte Van Weersch stond terwijl zijn vader van Wersch tekende en zich ook zo noemde.Ook al zijn broers hadden van Wersch op hun geboorteaktes staan.

Toch was dat niet goed overgekomen, want mijn vader vroeg wederom de naamswijzinging aan in 1951. Hij stond nog steeds als Van Weersch te boek.

Boek 800 Jaar Van Wersch
De in deze website gebruikte genealogiën komen voor een deel uit dit boek, geschreven door Albert van Wersch (blz. 363,g). U kunt dit bestellen door een e-mail te sturen. Recensies? klik hier
Er zijn nog enkele boeken> De prijs is slechts EUR 20,- en gratis verzending binnen Nederland. 

Momenteel zijn er (7x) mannen die Philip(pe) van Wersch heten.

Vijf foto generaties Van Wersch
Jan Willem Anton van Wersch *1830 (352,XX)
Hubert Ferdinand van Wersch *1876 (361,10)
Mijn vader Albert van Wersch (1914-2005) 363,g
Philippe Charles Leo van Wersch *1951 (364,5)
Mijn zoon Ferd *1980
Deze genealogische gegevens zijn nadrukkelijk alleen bedoeld voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik om tot een uitwisseling van gegevens te komen met andere genealogen. Onder geen beding mogen deze genealogische gegevens in zijn geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook noch verspreid worden via CD-ROM of Internet, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de samensteller dezes. Hebt u bezwaar tegen uw gegevens, mail het mij.
Copyright © 1992-2016 Albert van Wersch (+) en Philippe van Wersch.